ഇന്ത്യയിൽ പബ്ജി അടക്കം 295 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കൂടി നിരോധിക്കുന്നു

ഇന്ത്യ – ചൈന ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു .259 ആപ്പുകളാണ്‌ ഇത്തവണ നിരോധിക്കുന്നത് . സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധികൽ നയം സ്വീകരിച്ചത് .പബ്ജി, സിലി അടക്കമുള്ള ആപ്പുകൾ രണ്ടാംഘട്ട നിരോധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും.

നേരത്തെ തന്നെ മിക്ക ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ വിവരം ചോർത്തുന്നതായും വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു . ഇതിനാലാണ് ഇവ നിരോധിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു 141 എംഐ ആപ്പുകൾ, കാപ്പ്കട്ട്, ഫേസ്‌യു,ടെക്ക് ഭീമന്മാരായ മെയ്റ്റു, എൽബിഇ ടെക്ക്, പെർഫക്ട് കോർപ്, സിന കോർപ്, നെറ്റീസ് ഗെയിംസ്, യൂസൂ ഗ്ലോബൽ എന്നീ വമ്പൻ ആപ്പുകൾ നിരോധന ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് .

300 മില്യൺ വരെ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോകതാക്കൾ ഉണ്ട് .ഇവരിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗവും ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് .ജൂൺ 15നുണ്ടായ ഇന്ത്യ-ചൈന ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെയാണ് ദേശിയ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിലവിലെ നിരോധനം

Share your thoughts